Dagsommerfugle

Her kan du læse lidt om Dagsommerfuglene.
I menubjælken til højre, kan du vælge, hvilke familier du vil se billeder af ---->

Dagsommerfuglene inddeles i følgende familier:

Svalehalefamilien indbefatter Apollo, Mnemosyne og Svalehale. Hvidvingefamilien indbeaftter Skovhvidvinge og Sortåret hvidvinge, samt kålsommerfuglene og Høsommerfuglene. Takvingefamilien indbefatter Monark, Iris, Poppelsommerfugl og Hvid adminral, samt Takningerne, Perlemorsommerfuglene, Pletvingerne og Randøjerne. Blåfuglefamilien indbefatter Terningesommerfugl, Busksommerfuglene, Ildfuglene og Blåfuglene. Bredpandefamilien indbefatter alle bredpanderne.

Jeg har af hensyn til sidens overskuelighed valgt at opdele lidt anderledes, hvilket kan ses i menubjælken til højre på siden. Det er takvinge og blåfuglefamilierne jeg har valgt at opdele således har Randøjer, Perlemorfugle og pletvinger fået hver der egen side og resten af familien er under takvinger. I blåfuglefamilien har Busk og ildfuglene fået deres egen side.
I øvrigt henviser jeg til Michael Stoltzes bog Danske Dagsommerfugle (Gyldendal).

Der er beskrevet ca. 1,5 mill. dyrearter på kloden. Ca. 1 mill. er insekter og heraf er ca. 200,000 sommerfugle

Vi skelner mellem dagsommerfugle og natsommerfugle, hvor dagsommerfuglene udgør ca. 9%,altså ca. 18,000 arter.

Dagsommerfuglene har typisk kølleformede følehorn,medens  følehornene hos natsommerfuglene er lige eller fjerformede.

Natsommerfuglene udgør altså ca. 182,000 arter,de er typisk aktive i døgnets mørke timer.

Artsantallet er størst i de tropiske egne af kloden. Syd og Mellemamerika kan fremvise ca. 8000 arter, Sydøstasien,Indien og Indonesien ca. 5000, Afrika ca. 2500, Asien, Østeuropa og Kina ca. 2000, Nordamerika ca. 800, Australien ca. 350 og Europa ca. 400 arter.

Danmark er der fundet 93 arter af dagsommerfugle. 15 arter er meget tilfældige som Monarksommerfulen der kun er fundet en gang. 4 arter er træksommerfugle. 74 arter må anses for at være hjemmehørende i Danmark. Ud af disse er 10 arter sjældne, eller endog meget sjældne.

Til sammenligning kan de bedste lokaliteter i Sydeuropa fremvise omkring 100-150 arter.


På trods af den lille artsridom, kan vi i Danmark finde stor variation i farver og størrelse. Fra de farvestrålende takvinger med et vingefang på 50-65mm, til de små blåfugle med bare 18-20mm vingefang.

Dagsommerfuglene har fuldstændig forvandling. Det vil sige udviklingen foregår i fire stadier:

Æg,her af grønåret kålfugl på blad af Tropaeleum..

Imago eller det vi kender som den voksne sommerfugl. Her igen grønåret kålfugl.

Larve også grønåret kålfugl. Kendt af de fleste som kålorm.

Puppe af grønåret kålfugl,her på grønkålsplante.Her overvintrer Dagpåfugleøje i garage.

De forskellige arter har forskellige flyvetider. Flyvetiden er den periode hvor vi kan finde imagoformen eller den voksne sommerfugl. De sommerfugle der overvintrer som imago har de længste flyvetider. Nogle arter flyver i to eller flere generationer, som f.eks. kålfuglene.

Overvintringen kan foregå som imago, eks Nældens takvimge og Dagpåfugleøje, som æg eks. hos Guldhale, som larve eks. Græsrandøje eller puppe som hos kålfuglene.

At se på sommerfugle er en spændende hobby med mange gode oplevelser i naturen. Det skal helst foregå midt på dagen og i fuld sol. Find en god eng med masser af blomster og besøg den en varm solskinsdag midt i maj, midt i juni, midt i juli og igen midt i august. Det skulle give gode muligheder for at se de almindeligste arter i Danmark

Perlemorfugle Hvidvinger Takvinger Bredpander Randøjer Blåfugle Busk/ildfugle Pletvinger